Kwaliteit verzekerd

Beschikken over de juiste informatie

Carrosserie Felix nv engageert zich om over elke dienstverlening transparant en duidelijk te communiceren. Onze medewerkers garanderen dat alle informatie over de uitgevoerde werken, groot of klein, zorgvuldig wordt overlopen met de klant.

Service Level Agreements

Service Level Agreements of SLA's zijn samenwerkingsakkoorden voor professionele klanten waarin afspraken rond dienstverlening, prijzen, etc. worden vastgelegd. Dergelijke afspraken geven u een maximale zekerheid en een overzicht van onze geleverde diensten. Door middel van een periodieke rapportering zorgen we ervoor dat u snel over de juiste informatie beschikt.

Carrosserie Felix nv staat garant voor kwaliteit en veiligheid

Sinds 2002 zijn we ISO 9001 en Avicar Plus gecertificeerd. Dit vereist een goed kwaliteits-opvolgingssysteem en constante monitoring van heel het bedrijf.

Om elke dag onze klanten een kwalitatieve dienstverlening te garanderen, worden onze procedures uitgeschreven en geĂ«valueerd. Bovendien wordt deze kwaliteit continu gemeten via interne- en externe controles en vrijblijvende klantenenquĂȘtes. We maken er een punt van onze beloftes na te komen.

De veiligheid van u en onze medewerkers is cruciaal. Daarom laten we jaarlijks alle meettoestellen ijken en het zware gereedschap keuren. Dit alles zit verweven in een heus draaiboek dat nauwgezet wordt gevolgd.

Gezondheid en milieu zijn voor ons belangrijk. Al onze afvalstromen worden gesorteerd en door erkende bedrijven opgehaald en verwerkt.